Wat is het nut van een premontage ?

Onze stockage ruimte van 1200 m² beschikt over een prebuild area met demonstratievloer voor proefopstellingen, testcases en detailafwerking.
Op vraag van de klant verzorgen we hier een premontage voor een live pre-evaluatie van de stand en/of stand-elementen vóór de definitieve opbouw.

Premontage = een stabiliteits en haalbaarheidscheck

Bij het ontwerp van een stand op maat laten onze ontwerpers hun creativiteit de vrije loop. Vaak stuiten we dan op creaties en ontwikkelingen die nooit eerder werden opgebouwd of getest. Een voorafgaande controle op uitvoerbaarheid en stabiliteit is dan zeker aangewezen. Met een premontage wordt het project geëvalueerd, gevalideerd of technisch aangepast waar nodig om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Standbezoekers hebben nog al eens de neiging om te leunen op of tegen stand elementen. Hiermee moet bij de plaatsing van een wand, boogstructuur, ontvangstbalie, … rekening worden gehouden. Papier is gewillig, geldt ook voor een 3D visualisatie en kan een verkeerd beeld scheppen over de beschikbare ruimte, de breedte van de loopgangen op de stand of de toegankelijkheid van de stand. Struikelrandjes, de locatie van de voorzieningen, in het bijzonder het wegwerken van de bekabeling zijn zaken die bij een premontage zichtbaar worden en kunnen worden aangepast.

Premontage = een laatste controle

Zelfs al worden de orders nauwkeurig voorbereid en de productie zorgvuldig opgevolgd, een systematische check van de materialen is aangewezen. Aantallen, eventuele printfouten of beschadigingen, afwijkende formaten, … alles wordt vooraf gecheckt zodat deze tekortkomingen niet moeten worden opgemerkt bij de effectieve opbouw van de stand op locatie in binnen- en buitenland. Bij de check vooraf kan nog worden geanticipeerd en kunnen eventuele correcties nog tijdig worden doorgevoerd zodat het opbouwteam met een gerust hart de baan op kan.

Premontage = een 3D real-time visualisatie van uw stand

Bent u de gelukkige eigenaar van een beursstand en wordt deze naar het buitenland verzonden voor een vakbeurs? En wenst u zich er van te vergewissen dat de stand in al zijn facetten beantwoordt aan uw verwachtingen, dan kan deze voor u worden opgebouwd in de prebuild area voor een laatste controle of aanpassing.

Premontage = een montage opleiding

Voor de DIY standen leent deze ruimte zich uitstekend voor een proefopbouw en montage opleiding met de klant voor de beurs. Twee van onze stand systemen komen hiervoor in aanmerking:

  • Het modulaire Clip Classic paneel- en buis systeem: tijdens een workshop leren we de klant alle knepen voor een snelle, moeizame opbouw van de stand en het aanbrengen van de prints en verlichting
  • Het allernieuwste stand systeem Refresh: gewapend met een montage dossier leert de klant de diverse aluminium profielen te herkennen en de basisstructuur stap voor stap op te bouwen. Eenmaal de aluminium constructie vorm heeft worden de prints op stof aangebracht.

Bij deze premontage staat ons ervaren team ter uwer beschikking voor het coachen van uw eigen team van stand bouwers zodat deze op verplaatsing volledig autonoom de stand kunnen opbouwen. Met de nodige tips en tricks voor het behoud en onderhoud van uw stand, is deze workshop de eerste stap naar jarenlang beursplezier.

Overweegt u aan een congres, seminarie of beurs deel te nemen? Contacteer-ons om alle stand oplossingen te ontdekken.

Clip, tot uw dienst.

Ontdek ook onze andere artikelen !

2019-07-08T14:32:47+02:00
Go to Top