Het expertisecentrum Publieke Impact monitort de impact van de coronacrisis op de eventsector

Het expertisecentrum ‘Publieke Impact’ van ‘Karel de Grote Hogeschool’ (KdG) organiseerde eind maart 2020 een nationale bevraging. Dit kwam er op initiatief van ‘Experience Magazine’ en de federaties ‘ACC Belgium’, ‘BESA’, ‘BECAS’ en ‘Febelux’ en met ondersteuning van ‘Toerisme Vlaanderen’ en ‘EventFlanders’. De enquête werd ingevuld door 1.119 event professionals die voor minstens 50% van hun omzet actief zijn in of betrokken zijn bij de organisatie, toelevering en/of hosting van events, conferenties, beurzen, festivals, incentives en/of meetings.

Op 2 april 2020 communiceerde het expertisecentrum volgende data over de eventsector:

  • verwacht omzetverlies van 54% in 2020 ten opzichte van 2019 voor ganse sector;
  • 1,3 miljard euro verwacht omzetverlies voor eventorganisatoren;
  • 3,6 miljard euro verwacht omzetverlies voor toeleveranciers;
  • negen organisaties op de tien denken in de huidige situatie niet langer dan zes maanden verder te kunnen zonder in serieuze financiële problemen te geraken;
  • de Belgische eventsector: tewerkstelling van 80.000 mensen, meer dan 3.200 organisaties actief, organiseert jaarlijks zo’n 000 evenementen.

Domino-effect in de eventsector: van getroffen organisator naar vele toeleveranciers

De organisatie van een event is meer dan het vastleggen van een locatie, dj en security. Het uitstellen of annuleren van events veroorzaakt een domino-effect binnen de gehele eventsector. Niet alleen de organisatoren, maar ook de meer dan 2.500 toeleveranciers in België worden zwaar getroffen door de coronacrisis.

Het personeelsbudget van een gemiddelde eventorganisator gaat namelijk voor 51% naar toeleveranciers. Alleen al op personeelsvlak bevestigt dit het grote domino-effect. Een organisator werkt gemiddeld per event samen met ruim negen toeleveranciers[1]. Van de meer dan 900 bevraagde toeleveranciers vormen de organisaties die audiovisuele ondersteuning aanbieden de grootste groep: maar liefst zes toeleveranciers op tien. Opvallend is ook dat bijna de helft van de toeleveranciers (48%) actief in deze sector als freelancer werkt. Het zijn dan ook zij die het hardst getroffen worden wanneer events worden uitgesteld of geannuleerd.

Wat met de muziekfestivals en hun toeleveranciers?

Bijna één derde van de eventorganisatoren (29%) organiseert ook festivals. Organisatoren die énkel en alleen muziekfestivals organiseren (8%) hebben in 2019 per organisatie een gemiddelde omzet gedraaid van meer dan 13,7 miljoen euro. Dit is bijna vier keer zoveel als de gemiddelde omzet (3,6 miljoen euro) van een organisator, ongeacht welk type events die organiseert.

Nog meer dan andere organisatoren steunen de organisatoren van muziekfestivals op toeleveranciers. Het grootste deel van het personeelsbudget van een muziekfestivalorganisator gaat immers naar het vergoeden van toeleveranciers (70%). Slechts 16% van dit budget gaat naar eigen personeel.

In België gaat het meeste geld om in de B2B-eventsector

De B2C-eventsector in België is het meest zichtbare, denk maar aan de festivals of sportevenementen. Toch blijkt uit deze nationale bevraging dat in België meer organisaties actief zijn in de B2B- dan in de B2C-eventsector. De B2B-sector is niet enkel groter dan de B2C-sector in aantal activiteiten, maar ook in omzet. De B2B-sector wordt beschouwd als de belangrijkste bron voor jaaromzet voor zowel organisatoren als toeleveranciers.

Meer dan zeven organisaties op de tien organiseren events voor de B2B-sector, daar waar dit er voor de B2C-sector zes op de tien zijn. Maar liefst negen toeleveranciers op de tien zijn betrokken bij de realisatie van deze B2B-events.

Van alle eventorganisatoren organiseert maar liefst zes op de tien corporate events (58%). Ook andere B2B-events zoals meetings & conferences (51%) en company parties (42%) worden door vele eventorganisatoren verzorgd.

[1] Dit blijkt uit eerder onderzoek uit 2018 van het ‘KdG-expertisecentrum Publieke Impact’.