Privacyverklaring  2022

Privacyverklaring CLIPEXPO

 

Uw privacy is uitermate belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) zet uiteen of en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze website www.clipexpo.be (hierna: “Website”) of wanneer uw persoonsgegevens op eender welke andere manier door ons worden verzameld. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken.

De persoonsgegevens worden verwerkt door de vennootschap CLIPEXPO, met adres Jakobuskruidstraat 1 – 8670 Koksijde, en met als ondernemingsnummer 0444 808 148 (tel: +32 (0)56 35 47 12 – email: info@clipexpo.be). Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website, die wordt uitgebaat door deze vennootschap, en op eender welk ander document door ons uitgegeven en waarmee uw persoonsgegevens door ons zouden kunnen worden verzameld.

Verwerking van persoonsgegevens

 

Door het aanvaarden van de Privacyverklaring, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals meer in detail hieronder beschreven.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van 27/04/2016, van toepassing van 25/01/2018 (hierna samen: “De privacywetgeving”).

Wijzen waarop persoonsgegevens worden verzameld

 

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld wanneer u via onze Website een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wanneer u zich registreert voor het volgen van de events.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

 

Wij verwerken uw naam, bedrijf, adres, email, telefoon die u heeft meegedeeld bij het invullen van een contactformulier, tijdens een event of de inschrijving op onze nieuwsbrief.

Bij een bezoek aan onze Website registreren wij ook uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u eventueel heeft doorverwezen naar onze Website, de pagina’s die u op onze Website bezoekt en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verbetering van onze Website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

 
  1. Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst: beheer van de website en de klantenadministratie voor het optimaliseren van de kwaliteit van onze diensten aangeboden via de Website
  2. Verwerking die berust op de toestemming van de betrokkene: indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor het toesturen van onze nieuwsbrief en publiciteit om u op de hoogte houden van enerzijds de activiteiten of diensten van CLIPEXPO en anderzijds elk nieuw aanbod of diensten kan u interesseren
  3. Verwerking op basis van legitiem belang van CLIPEXPO: wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens ook om voor intern gebruik marktstudies en analyses uit te voeren en bezoekersstatistieken samen te stellen

Partijen met toegang to de persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

Wij gebruiken ReCaptcha voor onze contactformulieren. ReCaptcha is onderworpen aan Google’s privacybeleid dat u hier kunt vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Rechten van de betrokkenen

 

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hierboven aangehaalde contactgegevens.

  1. Inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
  2. De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener
  3. Het intrekken van uw toestemming voor om het even welke verwerking en meer bepaald voor het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de inschrijving op de nieuwsbrief en het u daarbij

toesturen van publiciteit over elk nieuw aanbod of diensten dat u kunt interesseren.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Commissie voor de bescherming van de (Gegevensbeschermingsautoriteit)

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.be

Wijzigingen

 
 

CLIPEXPO behoudt zicht het recht voor om de Privacyverklaring te wijzingen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 17/03/2022